Persoonsgegevens die wij verwerken

Laurens van Wijk Consultancy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

Laurens van Wijk Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van een nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren

Laurens van Wijk Consultancy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Laurens van Wijk Consultancy verstrekt geen informatie over u aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Laurens van Wijk Consultancy gebruikt geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Met de cookies die wij gebruiken kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lvanwijkconsultancy.nl. Laurens van Wijk Consultancy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Laurens van Wijk Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lvanwijkconsultancy.nl.

Bovenstaande tekst is mede tot stand gekomen via de privacy tool op veiliginternetten.nl